Back to All Events

Slåtter på Djurgårdens ängar

En halvdagskurs på en sommaräng på Djurgården, med kulturarv, ängsväxter, slåtter och sommarkänsla. Tillsammans med landskapsvårdaren Veronica Holm lär vi oss traditionell slåtter. Vi går igenom tekniken för att slå på ett effektivt och ergonomiskt bra sätt. Veronica lär oss grunder om olika blad, orv och hur man ställer in dessa efter olika förutsättningar.

Under dagen får du även lära dig om Djurgårdslandskapets historia och biologiska mångfald, och att vårda kulturlandskap med traditionella metoder.

Den traditionella slåttern med lie, som är ett skärande redskap, gynnar ängsväxterna genom att snittytan på växterna efterliknar djurens betande. Slåtter med lie är också optimalt ur miljösynpunkt då inga fossila bränslen krävs och att marken inte skadas som vid användande av tyngre maskiner. Vid slåtter med lie läggs gräset automatiskt i fina strängar, som sedan lätt kan samlas upp. Sedan transporteras gräset bort för att undvika näringstillförsel, eftersom de traditionella ängsväxterna trivs och gynnas i näringsfattig miljö.

Slåttern gynnar ängsväxterna, och vi får fina livsmiljöer för fjärilar, pollinerare och andra spännande insekter!

En ekologisk eftermiddagsfika serveras på riktigt porslin, vid ängen.

Dagen inleds med en kort guidad tur i Djurgårdslandskapet.


Deltagare: Vi har max 15 personer på denna kurs, för att du som bokar ska få en så personlig upplevelse som möjligt.
Vid färre än 9 bokningar kan evenemanget behöva flyttas eller ställas in.

Klädsel: Heltäckande och sköna arbetskläder efter väder.

Mötesplats: En passande plats på Djurgården, som fungerar bäst just denna sommar, kommer att tilldelas oss utav Djurgårdsförvaltningen. Plats meddelas kursdeltagarna i god tid före evenemanget. Vi möts kl 12.30 vid en smidig mötesplats, och guidas sedan till ängen med några stopp för guidning i kulturlandskapet. Där möter Veronica Holm oss vid klockan ett för att leda vår inspirerande sommardag.

Sista bokningsdag: 17 juli.
Ange eventuella allergier eller matpreferenser när du bokar.

Paketpris: 710 kr per person (670 kr exkl. moms).

Slåtter. Foto: Veronica Holm.

Slåtter. Foto: Veronica Holm.

Sommaräng på Djurgården. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.

Sommaräng på Djurgården. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.

Ängsväxter och humlor. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.

Ängsväxter och humlor. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.

Slåtter. Foto: Veronica Holm.

Slåtter. Foto: Veronica Holm.