Back to All Events

Trädvandring i det gröna vårlandskapet

Möt våren på en vandring bland Djurgårdens träd, precis när de krispigt gröna löven börjat spricka ut!

10.00 Vi möts vid tunnelbanestation Universitetet, där guidningen börjar med en vandring genom en av universitetets tre arboreta (trädsamlingar). 

Här finns träd kvar från Kungliga Lantbruksakademiens experimentalfält. Experimentalfältet låg i Frescati från början av 1800-talet fram till 1960-talet, innan området blev Stockholms universitet under 1970-talet.

Flera av Experimentalfältets träd och buskar står kvar, en samling med arter från hela världen. 1300 träd eller trädgrupper är försedda med namnskyltar, och bland dem finns rariteter.

Vandringen fortsätter via en poppel-allé, där den fridlysta misteln växer, förbi TV-ekens viloplats, och sedan på spaning efter jätteekar. I Nationalstadsparken finns ett av norra Europas största bestånd av jätteekar!

Vi vandrar vidare till Lappkärret, där det bland annat växer klibbal, och in i den fina barrskogen, Stora Varg-Jakten. Genom skogen går vi till Stora Skuggan, där vi avrundar c:a 12.30. Här kan den som vill gå in och köpa en lunch eller fika på Carolas Eko.

Anders Tranberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholm, guidar oss under denna vandring på Nationalstadsparkens kulturhistoriska mark, och lär oss om träden.

Denna vandring passar för alla trädälskare, och alla som vill lära sig mer om träd! Vi får lära oss om trädens ekologi och roll i den biologiska mångfalden. Med träden i fokus berättar vi om Djurgårdens historia, natur och djurliv.

Deltagare: Vi har max 15 deltagare på våra naturvandringar, för att du som bokar ska få en så personlig upplevelse som möjligt.

Sista bokningsdag: 21 april.

Pris: 190 kr (179 kr exkl. moms)

Djurgårdsek. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.

Djurgårdsek. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.

Trädkronor. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.

Trädkronor. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.

Tallskog. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx

Tallskog. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx